Youth at any age
Youth at any age

DHI

DHI (Direct Hair Implantation) innebär användning av ett specialverktyg som heter Choi-implanterare för att direkt transplantera de uppsamlade transplantaten i hårbotten. Denna applikation gör att transplantaten kan förbli utanför hårbotten under en kortare tid .. En av de mest framträdande fördelarna med denna metod är att patienten inte behöver raka huvudet helt för operationen ..

Utför DHI

  • Under en hårtransplantationsprocedur med DHI-tekniken samlar kirurgen direkt transplantaten i implantatpennan.
  • Därefter införs nålen i en vinkel på 40-45 grader i hårbotten av kirurgen, då snittstället görs och implantatet implanteras sedan direkt genom att trycka ner kolven.
  • Under ett förfarande används 2-6 Choi-implantat som steriliseras före varje operation och cirka 15 icke-återanvändbara nålar, med enheten i olika nålstorlekar för att passa transplantatstorlekarna unika för varje patient.

Fördelar med DHI-teknik

  • Minskad driftstid.
  • Minskad blödning under operationen
  • Snabb återhämtning under den postoperativa fasen
  • Rakfri teknik kan användas för att bevara hår på områden som varken är för transplantation eller donation.